Ağiz-Diş-Çene Hastalıkları Ve Cerrahisi

Diş polikliniğimizde uyguladığımız ağız diş çene cerrahisi girişimleri şunlardır:


Ortognatik Cerrahi


Alt ve üst çenenin karşılaşmadığı, doğru biçimde kapanmadığı durumlarda uygulanan bir işlemdir. Dişlerinizin pozisyonları ortodonti ile düzeltilir ve cerrahi olarak çeneler normal ilişkilerine getirilir. Estetik görünüm kadar, dişlerin de işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmesi açısından çok önemli bir uygulamadır.


Gömük Yirmi Yaş Dişleri


Yetişkin bir kişinin ağzında toplam 32 diş bulunur. Bu dişlerin her biri ayrı bir görev üstlenir. Ağzın ön tarafında bulunan dişler (kesiciler, köpek dişleri, küçük azılar) yiyeceği kesmeye ve parçalamaya yararlarken; arkadaki dişler (büyük azılar) yiyecekleri öğüterek kolayca yutulabilmelerini sağlarlar. Ancak birçok kez ağzımız ancak 28 dişin sığabileceği kadar büyüktür ve geriye kalan 4 adet 3. büyük azı dişimiz(akıl dişi veya 20 yaş dişi olarak da bilinirler) genellikle bizlere çeşitli sorunlar çıkartır.


Bu dişler düzgün biçimde sürdükleri zaman, diş eti de sağlıklıysa, ağızda kalabilirler. Ne yazık ki bu her zaman olmaz. Diş etini tam açamayarak yamuk sürerler. Bazen tamamen diş etinin altında gömük kalırlar. Çene kemiği içinde kalmış olan bir yirmi yaş dişi çeşitli şekillerde pozisyon değiştirerek sürebileceği bir yer arar ama bulamaz.


Diş tam olarak süremediği zaman, çevresindeki yarı açılmış dişetine bakteriler kolayca yerleşirler ve iltihaplanma başlar. Yamuk sürdüğü durumlarda diğer dişlere baskı uygular ve düzgün bir diş dizisini bozabilir. Çıkabilecek en önemli sorun gömük yirmi yaş dişinin çevresinde oluşacak kist ve tümör nedeni ile çene kemiğinin erimesidir.


Tüm bu sorunlar dişin çıkartılması ile tedavi edilmiş olur. Yirmi yaş dişlerinin erken dönemlerde çıkartılması gelecekte doğabilecek sorunları engellemek anlamında tavsiye ettiğimiz bir uygulamadır.