KURU İĞNE TEDAVİSİ NEDİR?


Bazı kas hastalıklarında kullanılan, yan etkisi olmayan, tedavi edici ve zararsız bir metottur. Belli seanslar halinde planlanır, tedavi boyunca o bölgeye ait faaliyetlerin azaltılması önerilir. Tedavinin süresi, yani seans sayısı, problemin bulunduğu bölgenin genişliğine, problemin ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına, başka rahatsızlıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik gösterir. Bazen tek bir seans yeterlidir. En sık 3-5 seans olarak planlanır. Nadir durumlarda 8-10 seansı bulabilir. Tedavide başarı oldukça yüksektir (% 92-95) ve sonuçlar yüz güldürücüdür. Cevapsız veya dirençli durumlarda, genellikle altta yatan başka bir patoloji söz konusudur. Böyle hallerde altta yatan problem de tespit edilip tedavi edilmelidir.


Kuru iğne tedavisi hangi hastalıklarda uygulanır?


En sık Kas Romatizması da denen Myofasyal Ağrı Sendromunda uygulanır. Bu problem, iskelet kasları da denen tüm çizgili kaslarda görülebilir. Bunun dışında bazı tendinitlerde, lokal ağrı patolojilerinde, kısalmış kas sendromlarında bu yöntem kullanılır.


Kuru iğne tedavisi hangi yaşlardaki hastalara uygulanabilir?


Genellikle 12-15 yaşından itibaren, tedaviye ihtiyacı olan herkese uygulanabilir. Hastada bulunan diğer pek çok hastalık, bu tedavi için bir engel teşkil etmez.


Hastalar hangi şikayetlerde bulunurlar? 


Şikayetin bölgesine göre:


Sırt ağrısı


Boyun ağrısı


Boyundan kola yayılan ağrı ve/veya uyuşma


Göğüste ağrı-batma


Bel ağrısı


Bel veya kalçadan bacağa yayılan ağrı ve/veya uyuşma-kasılma-kramp


Dizlerde ağrı


Dirseklerde ağrı


Yürümeyi engelleyen ağrı-batma


Tüm vücutta hareket güçlüğü


Kemiklerde ağrı, vs.


Şikayetin karakterine göre:


Ağrı


Kasılma-Kramp


Batma


Yanma


Uyuşukluk


Karıncalanma


Gerginlik hissi


Şişlik ve Ödem


El ve Ayakta kısa süreli renk değişiklikleri


Hareket kısıtlılığı, vs.


Sebepsiz Üşüme-Terleme


Şikayetin sıklığı ve süresine göre:


Ayda bir, haftada bir, günde bir, gün içinde pek çok kere


Sürekli


Sürekli ama artıp-azalan


Şikayetin şiddetine göre:


Hafif şiddette


Şiddetli ve Çok şiddetli


Kas romatizmasında en sık şikâyet ifadeleri hangileridir?


Her yerim ağrıyor.


Sırtımdan koluma yayılan bir ağrı var, bazen uyuşma da oluyor.


Nefes alırken göğsümde bir batma oluyor, ama kardiyolog bir kalp hastalığı bulamadı.


Kolumda ve/veya bacağımda sebebi bulunamayan bir uyuşma var; soğuk ve yorgunlukla artıyor.


Sırtımda uykuma engel olan ağrılar oluyor. İlaçlarla geçmiyor.


Kendimi sürekli çok yorgun ve halsiz hissediyorum, kollarım çabuk yoruluyor.


Hiçbir tedavi ağrılarımı geçirmiyor.


Acaba bende fibromyalji mi var?


Kas Romatizmasındaki şikâyetler en sık hangi hastalıklarla karışır?


Boyun fıtığı


Bel fıtığı


Siyatik ağrısı


Ankilozan Spondilit


Kemik Erimesi (Osteoporoz)


Fibromyalji Sendromu


Karpal Tünel Sendromu


Diğer Sinir Sıkışması Sendromları (Tuzak Nöropatiler)


Romatoid Artrit


Gonartroz (Diz kireçlenmesi)


Menisküs patolojileri


Koksartroz (Kalça kireçlenmesi)


Kondromalazi patella (Diz kapağı altında kıkırdak aşınması - kireçlenme)


Omuz patolojileri (Omuz impingement sendromu, Omuz Periartriti, Rotator cuff sendromu – omuzda yırtık)


Kalça ve kolda geçmeyen ‘iğne yeri’ ağrısı.


Kuru iğne tedavisi kimlere uygulanabilir?


Kuru iğne tedavisi, genellikle 12-15 yaşından itibaren, bu tedaviye ihtiyacı olan herkese ve her yaşa uygulanabilir. Hastada bulunan (varsa) diğer pek çok hastalık, bu tedavi için bir engel teşkil etmez.


İğne fobisi olan hastalara da uygulamak mümkün olmaktadır. Hasta iğneyi genellikle hissetmez. İğne, akupunkturdaki gibi uzun süre kalmaz, bazen birkaç saniye, bazen birkaç dakika sürer.


Bu metot genellikle bir kanamaya da sebep olmaz, dolayısıyla, kan görmekten ürken hastalar açısından da uygun bir yöntemdir. Hamilelere belli koşullarla uygulanabilir.


Kanser hastalarında, eşlik eden kas ve tendon ağrılarında da başarı ile kullanılır; ağrılarda ciddi azalmalar görülür. Çünkü kanserdeki ağrıların tümü kanserden dolayı değildir.


Kuru iğne tedavisi hangi hastalıklarda uygulanır?


Kas romatizmasında (Miyofasyal ağrı sendromunda), Boyun ve Bel fıtığında, Omuz ağrıları ve Omuz periartritte (Adeziv kapsülit – Donuk omuz), Omuz impingement sendromunda, Bazı tendinitlerde, Bölgesel ağrılı durumlarda, Kısalmış kas sendromlarında, Diz ve Bacak ağrılarında ve Kireçlenmelerde kullanımı sıktır. 


Kuru iğne tedavisinin yan etkisi var mıdır?


Kuru iğne tedavisi, YAN ETKİSİ OLMAYAN, tedavi edici ve zararsız bir metottur. İğne, herhangi bir ilaç içermediğinden, bu ismi alır. Bu nedenle alerjik durumlar, ilaç etkileşimleri ve yan etki görülmez (Bu yöntem, İMS yöntemi olarak da adlandırılır).


En sık Kas Romatizması da denen Miyofasyal Ağrı Sendromunda uygulanır. Kas romatizması, iskelet kasları olarak bilinen tüm çizgili kaslarda görülebilir. Bazı tendinitlerde, lokal ağrı patolojilerinde, kısalmış kas sendromlarında da bu yöntem kullanılır.


 Bunun dışında, Boyun ve Bel Fıtığında, Omuz Ağrıları ve Omuz Periartritte (Adeziv Kapsülit – Donuk Omuz), Omuz İmpingement Sendromunda da bazen tek başına, bazen de fizik tedavi ile birlikte, fizik tedaviye destek olarak uygulanır ve çok etkili, kalıcı sonuçlar alınır. Diz ve Bacak ağrılarında da kullanımı sıktır.


Kuru iğne tedavisi, hastanın muayenesi yapılıp, tanısı konduktan sonra, belli seanslar halinde planlanır, tedavi boyunca o bölgeye ait faaliyetlerin azaltılması önerilir. Tedavinin süresi, yani seans sayısı, problemin bulunduğu bölgenin genişliğine, problemin ne kadar eski olduğuna, hastanın yaşına, başka rahatsızlıkların eşlik edip etmediğine göre değişiklik gösterir. Bazen tek bir seans yeterlidir. En sık 3-5 seans olarak planlanır. Nadir durumlarda 8-10 seansı bulabilir. Genellikle haftada 1 seans olarak uygulanır.


Tedavide başarı oldukça yüksektir (% 92-95) ve sonuçlar yüz güldürücüdür. Cevapsız veya dirençli durumlarda (% 5-8), genellikle altta yatan başka bir patoloji söz konusudur. Ancak ilk muayene sırasında bu durum genellikle tespit edilip, tedavi buna göre planlanır.